อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 18-19 กันยายน 2564 (พัทยา)