อบรมเก็บชั่วโมง CPD,CPA,TA 21-22 สิงหาคม 2564 (ขอนแก่น)